Mentrau Iaith Cymru

Gweithdai Ukulele newydd i’r Flwyddyn Newydd

Postiwyd Ionawr 8, 2021 yng nghategori Digwyddiadau Newyddion

Gyda blwyddyn newydd mae sesiynau Ukulele newydd ar y ffordd!  Yn dilyn llwyddiant ein sesiynau cyn y Nadolig rydym yn cynnig mwy o sesiynau eleni i ...

Sesiynau sgwennu Cân hefo Mared Williams

Postiwyd Ionawr 6, 2021 yng nghategori Digwyddiadau Newyddion Uncategorized

Cyfle arbennig i blant a phobl ifanc Sir Ddinbych. Cyfle i 10 o blant bl 6-8 gymryd rhan mewn gweithdy 4 rhan efo Mared Williams. I gychwyn nos Fawrth...

Helfa blychau post / Post box trail – Rhuthun

Postiwyd Rhagfyr 14, 2020 yng nghategori Newyddion

Cyfle i ennill taleb £20 wrth grwydro eich milltir sgwâr yn chwilio am flychau post! I gael y manylion i gyd, dilynwch y linc isod! Helfa Blychau Po...

Clwb Theatr Cymru dros y ‘Dolig!

Postiwyd Rhagfyr 8, 2020 yng nghategori Mentrau Iaith Cymru Newyddion Uncategorized

Sêr ifanc Cymru! Mae Clwb Theatr Cymru yn dychwelyd y Nadolig hwn gyda llond sach o hwyl a sbri. Yn ystod gwyliau’r haf eleni, daeth 118 o blant le...

Y Mentrau Iaith yn gosod eu galwadau ar gyfer etholiad Senedd Cymru 2021

Y Mentrau Iaith yn gosod eu galwadau ar gyfer etholiad Senedd Cymru 2021

Postiwyd Rhagfyr 1, 2020 yng nghategori Newyddion

Ar Dachwedd 26ain mae Mentrau Iaith Cymru yn cyhoeddi dogfen “Y Gymraeg, y gymuned a’r economi leol”, sef Maniffesto’r Mentrau Iaith ar gyfe...

Edrych yn ôl tra’n symud ymlaen – yn dathlu’r Gymraeg yn Sir Ddinbych

Postiwyd Tachwedd 4, 2020 yng nghategori Newyddion

Edrych yn ôl tra’n symud ymlaen – yn dathlu’r Gymraeg yn Sir Ddinbych A hithau’n Wythnos Ymddiriedolwyr 2020 yr wythnos hon (2 – 6 Tac...