Mentrau Iaith Cymru

Eisiau rhoi cic ymlaen i’ch gyrfa?

Postiwyd Gorffennaf 1, 2021 yng nghategori Hysbyseb Swydd Newyddion

Cyfle i fod yn rhan o dîm Menter Iaith Sir Ddinbych!

Swyddi 6 mis â thâl gyda chyflogwr lleol yw’r Cynllun ‘Kickstart’, sy’n cael ei ariannu gan Llywodraeth y D.U. Mae’n rhoi cyfle sy’n cael ei ariannu’n llawn i bobl ifanc ennill y profiad o weithio yn rhai o gwmnïau mwyaf cyffrous y wlad.

Mae’n disgwyl cynnig cannoedd ar filoedd o gyfleoedd swyddi dros y ddwy flynedd nesaf gyda chronfa o £2 biliwn ar gael i ariannu swyddi cyffrous yn llawn gyda busnesau ar draws Prydain.

Mae swyddi Cynllun ‘Kickstart’ yn agored i bobl 16-24 oed, sy’n hawlio Credyd Cynhwysol, ac mewn perygl o fod yn ddi-waith yn yr hir dymor. Os oes gennych anogwr gwaith byddant yn siarad â chi am Gynllun ‘Kickstart’ ac ai dyna’r peth cywir i chi.

Mae yna swyddi ar gael mewn llawer o wahanol fathau o fusnesau, a hynny ar draws y wlad, gyda hyd at 29 o gyfleoedd cyffrous gyda rhwydwaith y Mentrau Iaith. Mae’r cyfleoedd gyda’r Mentrau Iaith yn cynnwys swyddi yn y meysydd teulu, cymuned, marchnata, gweinyddiaeth busnes a blaen tŷ.

Mae gan Menter Iaith Sir Ddinbych ddau gyfle i ddod, un i gychwyn ym mis Medi a’r ail i gychwyn ym mis Tachwedd. Bydd angen sgiliau dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) a bydd cyfle i ddatblygu sgiliau marchnata, codi arian, trefnu gweithgareddau a gweinyddiaeth busnes. Meddai Ruth Williams, Prif Swyddog Menter Iaith Sir Ddinbych: “rydym yn falch iawn o fod yn un o gyflogwyr cynllun Kickstart ac yn edrych ymlaen at groesawu dau berson ifanc atom yn ystod yr Hydref. Bydd y profiadau yn rhai cyffrous, ac yn rhai gwerthfawr o ran datblygu sgiliau a hyder, ac fel rhan o rwydwaith y Mentrau Iaith, bydd y profiadau yn siwr o fod yn ddefnyddiol i rywun ifanc sy’n cychwyn ar eu gyrfa”. Mae gan y Mentrau Iaith hefyd gyfleoedd yn Llanrwst, yr Wyddgrug a lleoliadau eraill ledled Cymru.

Un o weithgareddau Menter Iaith Sir Ddinbych

Mae’r swyddi cyntaf nawr yn fyw ar wefan Help Swyddi. Bydd angen siarad â’ch anogwr gwaith i ddarganfod mwy am sut i ymgeisio am un o’r swyddi cynllun Kickstart. Os nad oes gennych anogwr gwaith, darganfyddwch fwy am eich opsiynau gyrfa trwy Ganolfan Byd Gwaith lleol.

Gallwch ddod o hyd i lawer o wybodaeth ddefnyddiol arall ar wefan helpswyddi. I gael gwybod mwy am gynllun Kickstart ac i gael rhagor o gyngor wrth gychwyn ar yrfa, ewch i  www.jobhelp.campaign.gov.uk/eisiau-kickstart-cymraeg/

 

 

Rhannu'r cynnwys hwn