Mentrau Iaith Cymru

Cynhadledd Swyddogion y Mentrau Iaith

Postiwyd Ionawr 22, 2014 yng nghategori Newyddion

Mae MIC wrthi ar hyn o bryd yn paratoi ar gyfer Cynhadledd flynyddol Swyddogion Maes y Mentrau. Cynhelir y Gynhadledd yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog ar yr 11-12 o Fis Chwefror. Mae rhaglen ddiddorol ag amrywiol yn cael ei pharatoi ar gyfer y deuddydd gan gynnws cyflwyniadau a gweithgareddau amrywiol sy’n adlewyrchu natur eang ac amrywiol gwaith Swyddogion y Mentrau ar draws Cymru ac bydd yn llawn cyfleoedd i rannu gwybodaeth, profiadau, arferion da ac i rwydweithio. Edrychwn ymlaen at weld pawb yn Llangrannog.

Rhannu'r cynnwys hwn