Mentrau Iaith Cymru

Croeso Cymreig ar y stryd Fawr

Postiwyd Mawrth 6, 2019 yng nghategori Newyddion

Os ydych chi wedi bod yn siopa yn ein trefi lleol dros yr wythnos ddiwethaf, byddwch wedi sylwi bod rhai busnesau ledled y sir wedi bod yn brysur iawn yn addurno eu ffenestri i gyfleu diwrnod ein nawdd sant ar Fawrth 1af.

Cynhaliwyd cystadlaethau ffenestri Dydd Gŵyl Dewi eto eleni gan Menter Iaith Sir Ddinbych, gyda chymorth cynghorau tref a phrosiect Cymraeg Byd Busnes. Roedd yr ymgyrch ym Mhrestatyn wedi’i drefnu ar y cyd gydag aelodau o gyngor Ysgol y Llys.

Cafwyd bron i 100 o fusnesau yn cymryd rhan ar draws y sir ac roedd y rhai a ddaeth i’r brig fel a ganlyn:

Dinbych

Rhuthun

Llangollen

Rhuddlan

Prestatyn

Meddai Iorwen Jones o’r Fenter; “hoffem ddiolch yn fawr iawn i’r holl fusnesau am gymryd rhan yn yr hwyl. Mae’r ffenestri yn sicr wedi dod â sylw i’n trefi, a gwych yw clywed adborth gan fusnesau sydd wedi gweld cynnydd yn y nifer o gwsmeriaid trwy eu drws”.

Rhannu'r cynnwys hwn