Mentrau Iaith Cymru

Small

Newyddion diweddaraf

Dathlu Diwrnod Shwmae Sumae 2019

Postiwyd Hydref 10, 2019 yng nghategori Diwrnod Sumae / Shwmae News

Ar Hydref 15fed, 2019 bydd pobl dros Gymru gyfan yn cyfarch eu gilydd gyda Shwmae neu Su’mae a’n annog eraill i roi tro arni. Dyma 7fed Diwrnod Sh...

Postiwyd Mai 17, 2019 yng nghategori News

...

Taith Gwanwyn Magi Ann

Taith Gwanwyn Magi Ann

Postiwyd yng nghategori Uncategorized

...

Y fenter yn gweithio tuag at bod yn Ddementia Gyfeillgar

Postiwyd Ebrill 10, 2019 yng nghategori News

Mae defnydd o famiaith yn hanfodol wrth gynnig gofal a chefnogaeth i rai sy’n byw gyda dementia. Fel elusen sy’n hybu defnydd o’r Gymraeg yn Sir...

Taith gwanwyn Magi Ann

Postiwyd Ebrill 1, 2019 yng nghategori News

Mae Magi Ann yn prysur ddod yn un o hoff gymeriadau plant bach Cymru ac mae hi ar daith yn Sir Ddinbych dros yr wythnosau nesaf. Mae cenedlaethau o bl...

Croeso Cymreig ar y stryd Fawr

Postiwyd Mawrth 6, 2019 yng nghategori News

Os ydych chi wedi bod yn siopa yn ein trefi lleol dros yr wythnos ddiwethaf, byddwch wedi sylwi bod rhai busnesau ledled y sir wedi bod yn brysur iawn...

Dathlu Dydd Gwyl Dewi yn Ninbych!

Postiwyd Mawrth 1, 2017 yng nghategori News

Diolch i bawb ddaeth allan i ddathlu’n nawddsant a gwneud y pethau bychain!...