Mentrau Iaith Cymru

Adnoddau Cymraeg i bobl ifanc

Postiwyd Mai 21, 2020 yng nghategori Adnoddau

...

Llun golchi dwylo

Rhywbeth bach ‘handi’ / A handy guide

Postiwyd Ebrill 9, 2020 yng nghategori Newyddion

Rhywbeth bach ‘handi’ i atgoffa pawb am ba mor hir sydd angen golchi dwylo A handy guide to learning our national anthem ( and washing han...

Dathlu Diwrnod Shwmae Sumae 2019

Postiwyd Hydref 10, 2019 yng nghategori Diwrnod Sumae / Shwmae Newyddion

Ar Hydref 15fed, 2019 bydd pobl dros Gymru gyfan yn cyfarch eu gilydd gyda Shwmae neu Su’mae a’n annog eraill i roi tro arni. Dyma 7fed Diwrnod Sh...

Postiwyd Mai 17, 2019 yng nghategori Newyddion

...

Taith Gwanwyn Magi Ann

Postiwyd yng nghategori Uncategorized

...

Y fenter yn gweithio tuag at bod yn Ddementia Gyfeillgar

Postiwyd Ebrill 10, 2019 yng nghategori Newyddion

Mae defnydd o famiaith yn hanfodol wrth gynnig gofal a chefnogaeth i rai sy’n byw gyda dementia. Fel elusen sy’n hybu defnydd o’r Gymraeg yn Sir...