Mentrau Iaith Cymru

Amdanom ni

Menter Iaith Sir Ddinbych is a registered charity that promotes the Welsh language across Denbighshire., Mae Menter Iaith Sir Ddinbych yn elusen gofrestredig sy’n hybu a hyrwyddo’r Gymraeg ar draws Sir Ddinbych.

Amdanom Ni

Mae Menter Iaith Sir Ddinbych yn elusen gofrestredig sy’n hybu a hyrwyddo’r Gymraeg ar draws Sir Ddinbych. Byddwn yn cydweithio â sawl partner a grŵp cymunedol i weithredu ein hamcanion, gyda’r prif nod o gynyddu defnydd o’r Gymraeg yn ein cymunedau. Sefydlwyd y Fenter yn 2003 pan esblygodd o’r hen Fenter iaith Dinbych-Conwy.

Meet the Team

 • Ruth Williams
  Ruth Williams

  Menter Iaith Sir Ddinbych, 6 Hegaid, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 3LE, 01745 812822, Menter Iaith Sir Ddinbych, 6 Heigad, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 3LE, 01745 812822,

  Email Ruth Williams

  Ruth Williams

  Chief Officer, Prif Swyddog

 • Gwion Tomos-Jones
  Gwion Tomos-Jones

  Menter Iaith Sir Ddinbych, 6 Hegaid, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 3LE, 01745 812822, Menter Iaith Sir Ddinbych, 6 Heigad, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 3LE,

  Email Gwion Tomos-Jones

  Gwion Tomos-Jones

  Development Officer, Swyddog Datblygu

 • Iorwen Jones
  Iorwen Jones

  Menter Iaith Sir Ddinbych, 6 Hegaid, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 3LE, 01745 812822, Menter Iaith Sir Ddinbych, 6 Heigad, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 3LE

  Email Iorwen Jones

  Iorwen Jones

  Finance and Business Officer, Swyddog Cyllid / Gweinyddol

 • Nia Morris
  Nia Morris

  Menter Iaith Conwy 22 Y Sgwar, Llanrwst, Sir Conwy, LL26 0LD, Mentrau Iaith Conwy, Y Sgwâr, Llanrwst, Conwy, LL26 0LG

  Email Nia Morris

  Nia Morris

  Welsh for Business Officer, Swyddog Cymraeg Byd Busnes

Committee Members