Mentrau Iaith Cymru

Amdanom ni

Mae Menter Iaith Sir Ddinbych yn elusen gofrestredig sy’n hybu a hyrwyddo’r Gymraeg ar draws Sir Ddinbych.

Amdanom Ni

Mae Menter Iaith Sir Ddinbych yn elusen gofrestredig sy’n hybu a hyrwyddo’r Gymraeg ar draws Sir Ddinbych. Byddwn yn cydweithio â sawl partner a grŵp cymunedol i weithredu ein hamcanion, gyda’r prif nod o gynyddu defnydd o’r Gymraeg yn ein cymunedau. Sefydlwyd y Fenter yn 2003 pan esblygodd o’r hen Fenter iaith Dinbych-Conwy.

Pwyllgor Rheoli Menter Iaith Sir Ddinbych

Alice Jones – Cadeirydd

Mared Williams – Ysgrifennydd

Owain Morris – Trysorydd

Emrys Wynne

Arwel Roberts

Eleri Llwyd

Gwenan Prysor

Alaw Griffith

Bethan Cartwright

Menna Jones

Y Mentrau Iaith

Nod y Mentrau Iaith yw hybu a hyrwyddo’r Gymraeg ar draws Cymru.

Sefydlwyd y Fenter Iaith gyntaf yng Nghwm Gwendraeth yn 1991, ac yn y blynyddoedd ers hynny mae cymunedau ar draws Cymru wedi gweithredu i ffurfio Mentrau eu hunain. Erbyn hyn mae 22 Menter Iaith yng Nghymru sy’n gwasanaethu pob rhan o Gymru.

Y Mentrau Iaith yw’r ffordd mae cymunedau lleol Cymru yn gweithredu er budd y Gymraeg. Mae wedi bod yn fodel llwyddiannus dros y blynyddoedd ac yn cael ei gydnabod fel ffordd effeithiol o ddatblygu cymunedol sydd yn gwneud gwahaniaeth yn lleol.

Mae’r Mentrau Iaith yn cael eu rheoli gan bwyllgorau rheoli gwirfoddol ac maent yn gweithio mewn partneriaeth gydag amryw o sefydliadau eraill.

Gwyliwch y fideo am fwy o wybodaeth am waith y Mentrau Iaith:

Cwrdd â'r Tîm

 • Ruth Williams
  Ruth Williams

  Menter Iaith Sir Ddinbych, 6 Heigad, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 3LE, 01745 812822,

  Anfon e-bost at Ruth Williams

  Ruth Williams

  Prif Swyddog

  Yn mwynhau bwyd Eidalaidd, siocled, hiwmor Tudur Owen a Bethan Gwanas, cerddoriaeth amrywiol o Patrobas i Laurent Garnier, Bob Delyn a’r Ebillion, y Rolling Stones a a phob band o Blaenau Ffestiniog!

  Wedi gweithio i’r Fenter ers Medi 2013, ac yn gynt wedi gweithio yn y byd marchnata a thwristiaeth gyda Chyngor Sir Ddinbych, Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, HTV, Daily Post a Phapurau Newydd Gogledd Cymru.

  Yn byw yn ardal hyfryd Hiraethog ar y ffîn rhwng siroedd Dinbych a Chonwy.

  Yn siarad Cymraeg ers tua 50 mlynedd!

 • Gwion Tomos-Jones
  Gwion Tomos-Jones

  Menter Iaith Sir Ddinbych, 6 Heigad, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 3LE,

  Anfon e-bost at Gwion Tomos-Jones

  Gwion Tomos-Jones

  Swyddog Datblygu

 • Iorwen Jones
  Iorwen Jones

  Menter Iaith Sir Ddinbych, 6 Heigad, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 3LE

  Anfon e-bost at Iorwen Jones

  Iorwen Jones

  Swyddog Cyllid / Gweinyddol

  Wedi bod yn gweithio i Fenter Iaith Sir Ddinbych ers Ebrill 2004, fel swyddog gweinyddol ac i ddilyn fel swyddog Cyllid a Busnes y Fenter. Ers hyny rwyf wedi gweld dipyn o newidiadau a mwy o alw am gefnogaeth i’r iaith Gymraeg yn ddiweddar.

  Rwy’n hoffi coginio, cerdded, nofio a chadw pob dim yn daclus!! Rwy’n mwynhau amser gyda’r gŵr a’r teulu i gyd, yn enwedig yr ŵyr bach, a chymdeithasu gyda ffrindiau.

 • Nia Morris
  Nia Morris

  Mentrau Iaith Conwy, Y Sgwâr, Llanrwst, Conwy, LL26 0LG

  Anfon e-bost at Nia Morris

  Nia Morris

  Swyddog Cymraeg Byd Busnes

  Yn cyflogedig gan Fenter Iaith Conwy, ond yn cefnogi busnesau yn Sir Ddinbych a Chonwy

Aelodau Pwyllgor

Rhannu'r cynnwys hwn